Bemutatkozás

A SZÓBESZÉD című nyelvkönyvcsalád első része a Magyarországon élő, magyarul tanuló felnőttek és családok nyelvtanulási igényeinek figyelembevételével készült. Megkönnyíti a nyelvi és kulturális integrációt, felgyorsítja a szociális beilleszkedés folyamatát, és azonnali sikerélményt ad a mindennapi kommunikáció során.
A tankönyv különlegessége, hogy minden lecke legfontosabb anyagrészei mellé QR kódokat építettünk be. Ezeken keresztül a nyelvtanuló könnyen és gyorsan érhet el további feladatokat, gyakorolhat és mélyítheti el tudását.

 • a magyar nyelv közvetítése egyszerű, élőnyelvi kifejezések és panelek segítségével
 • középpontban a kommunikáció és a mindennapi nyelvhasználat
 • szórakoztató, kreatív feladattípusok
 • a legújabb nyelvtanulási módszerek, kutatások felhasználásával
 • integrálódást segítő tudásanyag, országismereti vonatkozások
 • audió CD melléklet
 • kiegészítő, automatizáló gyakorlatok minden leckéhez
 • tanulást segítő emlékeztetők
 • jól átlátható nyelvtani és szókincs-összefoglalók az egyes fejezetek végén
 • összesített szószedet betűrendben
 • folyamatosan frissülő on-line tudásbázis letölthető segédanyagokkal (szobeszed.e-klett.hu)

other languages

uk

de

fr

in english auf Deutsch en français